โครงงานศิลปะ
 
หลักการเขียนโครงงาน
ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน
โครงงานศิลปะพื้นบ้าน
โครงงานสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
การนำเสนอโครงงาน
 
โครงงานสิ่งประดิษฐ์
โครงงานนาฏศิลป์
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโครงงาน
- องค์ประกอบของโครงงาน
- ความสำคัญของการเขียนโครงงาน
- หลักการสำคัญของการเขียนโครงงาน
- ประเภทโครงงาน
- การสำรวจวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจเลือกโครงงาน
- ตัวอย่างการเขียนโครงงานอาชีพ
- บทสรุปในการเขียนโครงงาน
ดูทั้งหมด
 
กลับหน้าโครงการ
 

โครงการพัฒนาทักษะการคิดด้วยการมีส่วนร่วม

ครูชาญชัย  ไพยารมณ์  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม.34  Email : krutuie@hotmail.com