โครงงานวิทยาศาสตร์
 
หลักการเขียนโครงงาน
ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน
การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
บอร์ดโครงงานวิทยาศาสตร์
การนำเสนอโครงงาน
กลับหน้าโครงการ
 

โครงการพัฒนาทักษะการคิดด้วยการมีส่วนร่วม

ครูชาญชัย  ไพยารมณ์  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สพม.34  Email : krutuie@hotmail.com