ยินดีต้อนรับสู่รั้วชมพู-ม่วง โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่                    ยินดีต้อนรับสู่รั้วชมพู-ม่วง โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

 
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน

 

ผลงาน/โครงการเด่นของโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป   คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2

ประวัติโรงเรียน   กลุ่มงานบริหารวิชาการ   ได้รับการรับรองคุณภาพจากสมศ. 3 รอบ
วิสัยทัศน์/ปรัชญา   กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  

ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

พันธกิจ/เป้าหมาย   กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน   โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนร่วม
คณะกรรมการสถานศึกษา   กลุ่มงานบริหารทั่วไป   หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปี 2555
ข้อมูลนักเรียน   กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ   หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปี 2556
ข้อมูลครู บุคลากร  

กลุ่มงานบริหารบุคคล

  หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปี 2557
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต  

กลุ่มสาระการเรียนรู้

  โรงเรียนต้นแบบการสอนเพศศึกษา
ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง  

ภาษาไทย

   
ข้อมูลครุภัณฑ์   ภาษาต่างประเทศ   ผลงาน/โครงการเด่นของครู
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

ข่าวสารประสัมพันธ์

  คณิตศาสตร์   ผลงาน/โครงการเด่นของนักเรียน
ข่าวสารจาก สพฐ.   วิทยาศาสตร์    
ข่าวสารจาก สพม.34   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ข่าวสารโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย   สุขศึกษาและพลศึกษา  
แบบฟอร์ม ปก ปพ 58   ศิลปะ  

อบรมครูเครือข่าย

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

        รวมบทสนทนาภาษาอังกฤษ  คลิก

         
สถิติการเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของโรงเรียน  Website counter                                (กลับเว็บไซต์เดิม)

webmaster : krutuie@gmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5310-6479   Email : maeonschool@hotmail.com