ยินดีต้อนรับสู่รั้วชมพู-ม่วง โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่                    ยินดีต้อนรับสู่รั้วชมพู-ม่วง โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

 
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

ผลงาน/โครงการเด่นของโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2

ประวัติโรงเรียน ได้รับการรับรองคุณภาพจากสมศ. 3 รอบ
วิสัยทัศน์/ปรัชญา

ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ

พันธกิจ/เป้าหมาย โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนร่วม
คณะกรรมการสถานศึกษา หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปี 2555
ข้อมูลนักเรียน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปี 2556
ข้อมูลครู บุคลากร หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปี 2557
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โรงเรียนต้นแบบการสอนเพศศึกษา
ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน    รายละเอียด คลิก

 
ข้อมูลครุภัณฑ์

ข่าวสารประสัมพันธ์

  ข่าวสารจาก สพฐ.

โครงสร้างการบริหารโรงเรียน

ข่าวสารจาก สพม.34
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ข่าวสารโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
กลุ่มงานบริหารวิชาการ แบบฟอร์ม ปก ปพ 58
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

อกสารวิจัย ภาคเรียนที่ 1/59

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ผลงาน/โครงการเด่นของครู

กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ  

กลุ่มงานบริหารบุคคล

ผลงาน/โครงการเด่นของนักเรียน

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้

วันที่ 7 มกราคม 2559  คณะกรรมการประเมินฯโครงการบริหารเครือข่ายการมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภันฑ์อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรมมาประเมินโรงเรียนเครือข่ายขยายความรู้การมาตรฐาน (สมอ ) รอบชิงชนะเลิศ  รายละเอียด คลิก

ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   

 


       

สถิติการเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของโรงเรียน  Website counter                เว็บไซต์2

 
         

webmaster : krutuie@gmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5310-6479   Email : maeonschool@hotmail.com