เว็บไซด์ผลงานนักเรียนวิชาคอมพิวเตอร/IS์  ปีการศึกษา 2562

ครูผู้สอน  ครูชาญชัย  ไพยารมณ์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

   
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
 
 
กลับเว็บโรงเรียน

webmaster : krutuie@hotmail.com

โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย  109 หมู่ 2 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130    โทร.0-5385-9405-6   Email : maeonschool@hotmail.com